O NÁS

JUDr. Tünde Keszegh, Ph.D.keszegh.tunde

Advokátka JUDr. Tünde Keszegh, Ph.D. je absolventkou Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Počas štúdia sa zúčastnila polročného študijného programu na Právnickej fakulte Univerzity Eötvösa Lóránda v Budapešti. Po ukončení magisterského štúdia získala na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe titul Ph.D. a JUDr., pričom počas doktorandského štúdia sa podieľala na tvorbe viacerých odborných publikácií a kníh.

Po ukončení magisterského štúdia pracovala ako advokátska koncipientka pre prestížnu advokátsku kanceláriu v Prahe, kde získala cenné skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva. Po návrate na Slovensko pôsobila naďalej v advokácií. Viac rokov pracovala následne aj na Okresnom súde Dunajská Streda ako vyššia súdna úradníčka na úseku občianskeho, obchodného a trestného práva. V roku 2008 otvorila samostatnú advokátsku kanceláriu so sídlom v Dunajskej Strede, ktorá od roku 2010 pôsobí ako advokátska kancelária KESZEGH & PUSKÁS.

Plynule hovorí po česky a po maďarsky.

puskas.tamas

JUDr. Tamás Puskás

Advokát JUDr. Tamás Puskás je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa pravidelne zúčastňoval letných univerzít v organizácii Právnickej fakulty Univerzity Eötvösa Lóránda v Budapešti. Po ukončení magisterského štúdia získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave po úspešných rigoróznych skúškach titul JUDr.

Po ukončení štúdia pracoval viac rokov na Okresnom súde Dunajská Streda ako vyšší súdny úradník na úseku občianskeho, obchodného a trestného práva. Následne viac rokov pracoval pre jednu z najväčších advokátskych kancelárií v Bratislave, kde získal cenné skúsenosti v oblasti obchodného a občianskeho práva pri práci pre slovenské, maďarské ako aj multinacionálne obchodné spoločnosti. Od roku 2010 je partnerom advokátskej kancelárie KESZEGH & PUSKÁS.

Plynule hovorí po anglicky a po maďarsky.