ÚVOD

Advokátska kancelária KESZEGH & PUSKÁS poskytuje právne služby domácim aj zahraničným subjektom a to tak obchodným spoločnostiam a podnikateľom, ako aj fyzickým osobám. Svojim klientom poskytujeme komplexný právny servis vo všetkých sférach ich profesionálneho a súkromného života. Stojíme pri našich klientoch pri ochrane ich práv a záujmov na súdoch a pred inými orgánmi štátnej a verejnej moci a pomáhame klientom pri riešení každodenných problémov a pri uskutočňovaní ich plánov a zámerov.

Vďaka cenným skúsenostiam získaných partnermi našej advokátskej kancelárie na súdoch ako aj v najväčších advokátskych kanceláriách v Prahe a v Bratislave sme schopní poskytovať právne služby efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni.

 

 

 

 law-and-policy-claim-investigation-breakdown-of_1 index_image Keep-the-Public-Safe-With-Criminal-Law