SZOLGÁLTATÁSAINK

Kereskedelmi társaságok joga

Hazai és külföldi ügyfeleink részére teljes körű szolgáltatást nyújtunk a kereskedelmi társaságok működésének minden területén:

 • kereskedelmi társaságok alapítása, mindenekelőtt korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok alapítása;
 • a cégjegyzékben bejegyzett adatokban történt változások bejegyzésének biztosítása (pl. székhely változása, ügyvezető vagy igazgatósági tag személyében történt változás, a törzstőke emelése vagy leszállítása, stb.);
 • új vállalkozói jogosultságok és licencek megszerzése;
 • társaságok eladása, társasági vagyonrészek (üzletrészek, részvények) eladása;
 • társaságok átváltozása (egyesítés, szétválás, a jogi forma megváltoztatása);
 • jogi due diligence elvégzése;
 • követelések behajtása;
 • szerződések és más jogi dokumentumok kidolgozása;
 • teljes körű jogi tanácsadás, beleértve az elemző vizsgálatokat és jogi elemzéseket;
 • az ügyfelek képviselete a bíróságok és más állami és közigazgatási hatóságok előtt;
 • kereskedelmi társaságok végelszámolása és felszámolása.

Ingatlanok

Ügyvédi irodánk a következő szolgáltatásokat nyújtja az ingatlanjog területén:

 • ingatlanok vétele, eladása, ajándékozása;
 • eltartási szerződések, szerződések dologi terhek alapításáról;
 • képviselet a földhivatali eljárásban;
 • ingatlanbérlet;
 • szerződéses dokumentumok előkészítése;
 • dologi jog és ingatlanjog;
 • ingatlanok osztott közös tulajdonának megszüntetése és megosztása;
 • ingatlanok iránti házastársi vagyonközösség megosztása házasság felbontása után;
 • örökösödési jog;
 • ingatlanokat érintő bírósági perek.

Követelések behajtása

Ügyvédi irodánk foglalkozik követelésbehajtással ügyfelei részére. Ezen a területen szolgáltatásaink a következőket tartalmazzák:

 • peren kívüli és bírósági úton történő követelésbehajtás;
 • tárgyalás az adósokkal, törlesztési terv készítése;
 • képviselet végrehajtási eljárásban;
 • képviselet csőd- és restrukturálási eljárásban.

Bírósági keresetek és perek

Ügyvédi irodánk sokrétű tapasztalattal rendelkezik a felek képviseletében bírósági keresetek és perek során. E téren a következő szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • képviselet a Szlovák Köztársaság általános bíróságai előtt (járásbíróságok, kerületi bíróságok, az SZK Legfelsőbb Bírósága);
 • az ügyfelek képviselete a közigazgatási bíráskodásban;
 • az ügyfelek képviselete a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága előtt;
 • teljes körű jogi tanácsadás a bírósági keresetek és perek területén;
 • vizsgálatok és elemzések készítése az ügyfelek helyzetéről és állásáról a perekben;
 • ügyfelek képviselete kártérítési ügyekben (közlekedési balesetek, egészségügyi intézmények felelőssége, stb.);
 • bíróság előtti képviselet munkajogi perekkel összefüggő eljárásokban.

Munkajog

Ügyfeleinknek teljes körű szolgáltatást nyújtunk munkajogi téren, mégpedig:

 • jogi tanácsadás munkajogi téren, mind munkáltatók, mind pedig munkavállalók részére;
 • mindennemű munkajogi irat kidolgozása, beleértve munkajogi viszonyok létrejöttéről és megszűnéséről szóló dokumentumokat (munkaszerződés, megállapodás munkavégzésről, munkaviszony megszüntetése megállapodással és felmondással, munkahelyi szabályzatok és belső munkajogi szabályozások, stb.);
 • bíróság előtti képviselet munkajogi perekkel összefüggő eljárásokban.

Szellemi tulajdonjogok

A szellemi tulajdonjogok területén ügyfeleink részére a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • az ügyfelek képviselete az Iparjogvédelmi Hivatal előtt, beleértve a védjegy- és szabadalmi oltalom bejegyzését;
 • a szellemi tulajdonjog szerződéses ügyintézési feladatainak elvégzése.

Családjog

Családjog területén a következő területen nyújtunk szolgáltatásokat:

 • bíróság előtti képviselet házasság felbontása iránt indított eljárásban;
 • kiskorú gyermekek viszonyainak szabályozása a házasság felbontásáig és a házasság felbontása utáni időben, a gyermek elhelyezése;
 • szülők, esetleg más rokon személyek láthatási jogának rendezése;
 • kiskorú és nagykorú gyermekek tartásdíja, házastársi tartásdíj, elvált házastárs tartási hozzájárulása;
 • apaság megállapítása és tagadása;
 • házastársi vagyonközösség megszüntetése és megosztása – a házastársi vagyonközösség megosztásáról szóló megállapodás előkészítése és kidolgozása, képviselet a bíróság előtt a házastársi vagyonközösség megszüntetése és megosztása iránti eljárásban.